czwartek, 18 czerwca 2009

Ożywić i wzmocnić Akcję Katolicką

Wczytanie się w Ewangelię w atmosferze wyzwań współczesności i doświadczanie swoim działaniem i energią otoczenie, to jest właściwe kreowanie naszych postaw. Z odwagą bez kompromisów, ale w dialogu z instytucjami i organizacjami społecznymi możemy nieść im swoją aktywność, pomagać w rozwiązywaniu społecznych problemów integrować środowiska promując dobro. Oficjalne piętnowanie zła musi iść w parze z uruchomieniem metod zapobiegawczych, mobilizacji środków społecznych od prewencji i pomocy poszkodowanym z opieką duchową nad winnymi. Czuwanie nad etosem organizacji społecznych przez ścisły kontakt i współdziałanie jest metodą w kreowaniu Ewangelii.

To nie rodzi się od razu. Akcja Katolicka ma czytelny program, ale nie wchodzi z nim w instrumenty działań społecznych. Dlaczego?

  • nawet na własnym gruncie parafialnym nie integruje w działaniu grupy parafialne,
  • nie współdziała stale z organizacjami społecznymi ponieważ nie ogarnia problemów społecznych parafii,
  • nie posiada dostatecznej kadry profesjonalistów w dziedzinie psychologii, socjologii, ekonomii, prawa,
  • skupia głównie członków w wieku emerytalnym mało aktywnych społecznie,
  • nie stanowi wiodącej katolickiej siły społecznej, bo jest słabo reprezentowana w urzędach państwowych.

Taki stan rzeczy wymaga radykalnej zmiany a więc z Bogiem w ten trudny czas w owocnym działaniu Ducha Nowej Ewangelizacji w jedności z Duszpasterzem Parafii w Roku Kapłańskim 2009/10.