czwartek, 28 października 2010

Gdzie ma się narodzić?

Czy w kompromisie o ludzkie istnienie?
Myśl człowieka sięgnęła wyżyn powstania ludzkiego życia. Czy sumienie jest w stanie udźwignąć ten ciężar odpowiedzialności?
Ustawa dotycząca in vitro - To jest kwestia odpowiedzialności każdego z nas, we własnym sumieniu i we własnym sercu - podkreślił prezydent RP Bronisław Komorowski. Jak dodał, jest i będzie zwolennikiem w tej sprawie kompromisu politycznego.

Relatywizm dosięga prawa, obniża wartości, dosięga ekonomii, a gdzie w tym wszystkim miejsce dla człowieka, czy tu ma się narodzić?

Czy w nowoczesnej technologii?

Myśl techniczna tworzy nowe narzędzia informacji, do przekazywania myśli i obrazów, a także do szybkiego pokonywania i zabijania przeciwnika nawet przez komputery i telefony komórkowe.

Czy w naszym codziennym języku i nowych obyczajach?

Język plugawy opanował świat jako wyraz buntu przeciwko podporządkowaniu się ludzkim zasadom. Niech człowiek będzie wolny i nie kontroluje się, pełny luz. Liczy się tylko siła istnienia, pogarda dla nędzy, starości i kalectwa. Tylko halucynacja daje spełnienie świata, świata mitów, dla którego następuje szybki kres.

Bóg narodził tam gdzie człowiek nie chciałby nawet żyć. Doznał pogardy i odrzucenia ale został wśród nas by swoją Miłością zniweczyć zło. Pozwólmy mu się narodzić!