środa, 29 grudnia 2010

Akcja Katolicka winna być tam gdzie:


Życie społeczne w parafiach praktycznie nie istnieje.

Wspólnoty parafialne nie mają formacji społecznej i duchowej.

Ludzie w podeszłym wieku pozostają sami sobie.

Młodzież ze środowisk społecznie zagrożonych nie ma wsparcia.

Bezrobotni nie mają oparcia.

Rodziny konfliktowe nie mają arbitrażu.

Niewierzący i słabej wiary pozostawieni są sami sobie

Dlatego członkowie Akcji Katolickiej muszą to być ludzie wybrani przez proboszcza.

realizujący konkretne zadania dla parafii, muszą ją reprezentować w kontaktach społecznych. Opiniować wydarzenia lokalne w kontekście życia parafii. Mobilizować parafian do działań na rzecz parafii, bronić jej niezależności.

czwartek, 9 grudnia 2010

Adwent czy tylko czas oczekiwania?

Ten okres w życiu liturgicznym Kościoła zawsze kojarzy nam się z okresem oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Jest to czas wyjątkowy, kiedy to mamy okazję nie tylko przygotować się na Święta, ale również na przybycie najważniejszego Gościa. W takiej sytuacji zawsze sprawdzamy nasze zasoby czy posiadamy wszystko by przyjęcie się udało, oraz nasz strój. Dlatego zwykle towarzyszy temu nerwowa gorączka poszukiwań w szafach, uzupełniania lodówki. Wynika to z małej wiedzy o naszych zasobach. Dotyczy to każdej dziedziny naszego życia, a tym bardziej tak ważnej dla katolika Wiary.
Czas Adwentu powinien być przez nas poświęcony na uświadomienie sobie posiadania zasobów naszego życia wewnętrznego, które daje nam potencjał głębokiej i ufnej Wiary. Jest to wyzwanie współczesnego zagubionego świata, który usiłuje odnaleźć tożsamość człowieka w promocji: zdrowia, edukacji, przedsiębiorczości, w oparciu o zasoby człowieka nierzadko jeszcze nieuświadomione. Brak tej świadomości, blokuje działanie, jest powodem chorób fizycznych i psychicznych. Dlatego obserwujemy dynamiczny rozwój promocji, tak ulubionego hasła handlowców, które teraz dotyczy zdrowia, edukacji i wielu innych dziedzin. Powstają dyscypliny i specjalności naukowe kreujące taki nurt badań i edukacji człowieka w kierunku podnoszenia jego wiedzy o możliwościach jakie tkwią w nim samym i korzystania z nich. W ten proces zaangażowali się naukowcy z całego świata.
Adwent jest koniecznym okresem do odnalezienia w sobie tej niezwykłej mocy jaką niesie ze sobą Boże Narodzenie. Ta moc powinna wypływać z kontaktu z człowiekiem, jego wielkością i nędzą, jego radością i smutkiem, jego siłą i słabością, jako widzialnym obrazem Chrystusa. Przez to możemy wzbogacić swoje zasoby duchowe i stać się Jego uczniami. Jak to prosto stać czy klęczeć przed ołtarzem z rękami złożonymi w słowach modlitwy, a jak trudno pochylić się nad człowiekiem zranionym przez bliźnich, który wcale nie chce z nami rozmawiać. A przecież chodzi o to samo, bo modlitwa ma nas zbliżyć do człowieka.