czwartek, 6 marca 2014

Post w intencji pokoju na Ukrainie

 

 

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zwraca się w tym szczególnie trudnym czasie narodu ukraińskiego, o podjęcie postu. Ogólnopolskim dniem modlitwy i postu za Ukrainę był piątek, 28 lutego br. Jest to skuteczna forma wsparcia przebłagalnego, znana jeszcze w Starym Testamencie. Jak poważna była to sytuacja dla Kościoła, świadczy oświadczenie byłych władz Ukrainy,o możliwości  delegalizacji  Cerkwi Greckokatolickiej. Miała to być kara za udział duchownych w protestach przeciw Janukowyczowi.

         Kto  wymyślił post?        By odpowiedzieć na to pytanie można sięgnąć do historii dziejów człowieka. Wróżbici plemienni, kapłani różnych religii, wodzowie, gladiatorzy, pościli przed ważnymi dziejowymi decyzjami czy bitwami.  Chrystus pościł czterdzieści dni będąc Bogiem Wszechmogącym i nieskończenie mądrym, gdyż jako Człowiek musiał się przygotować do podjęcia decyzji Zbawienia ludzkości własną męką na krzyżu i godnie przyjąć cierpienie. To ciało przez post  podporządkowane jest zamysłom ducha i w ten sposób człowiek staje się harmonią ciała i duszy.

          W aspekcie odnowy fizycznej organizmu, a co za tym idzie i duchowej,  post to nie tylko umartwienie, cierpliwość, wytrwałość, ale również znaczące przestawienie metabolizmu na tory wykorzystania rezerw, a przez to oczyszczanie go z substancji toksycznych. Jest on również odpoczynkiem dla wątroby  unieszkodliwiającej  trujące związki.

         Fizjologia człowieka racjonalnie wyjaśnia mechanizmy związane z niesystematycznym żywieniem. Podwzgórze drugi po korze mózgowej regulator ale podkorowy, zostaje pobudzone przez ośrodek głodu. Pozostając w ciągłym napięciu oddziałuje na system hormonalny, nerwowy i odpornościowy. Następuje wówczas swoista odnowa organizmu przez jego mobilizację.

Odczuwanie braku pokarmu jest bardzo indywidualne. ęłęóKażdy człowiek inaczej reaguje; jeden przez cały okres postu nic szczególnego nie czuje i nie ma żadnych nieprzyjemnych reakcji organizmu, podczas gdy niektórzy czują się źle. Jeżeli zatem, podczas postu dobrze się czujemy, to możemy cieszyć się powstającymi korzyściami dla organizmu i psychiki. Jeżeli  nasz organizm przejawia nieprzyjemne reakcje, mogą to być  pozytywne symptomy biologicznego oczyszczania organizmu. ęłęóPost leczniczy jest najskuteczniejszą  metodą odnowy organizmu człowieka. W przypadku większości osób cierpiących z powodu tzw. chorób cywilizacyjnych, jest leczeniem prowadzącym do pełnego wyzdrowienia. Wymaga to jednak pozytywnego psychicznego nastawienia:  ęłęóMt 6: 16 BT "Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę."

         Post chrześcijański to leczenie duszy i pomoc w nawróceniu się do Boga. To hartowanie woli, zdyscyplinowanie ciała. Jeżeli potrafimy pościć , potrafimy również poskramiać nasze wady. W ten jedyny sposób ciało umartwione postem łączy się z duchem, który przez modlitwę zbliża się do Boga.Kodeks Prawa Kanonicznego rozróżnia:  post jakościowy czyli wstrzymanie się od potraw mięsnych w tym też przetworów, krwi i tłuszczy mięsnych, post ilościowy czyli spożywanie do sytości raz dziennie i dwa posiłki lekkie.Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły czternasty rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia.

Być bliżej Boga, przez wyrzeczenia, umartwienia, ale z pogodą ducha w modlitwie i uczynkach miłosiernych, to wzniesienie się ponad  stereotypy współczesnego świata. To wewnętrzny pokój i wyciszenie emocji i większa wrażliwość na drugiego człowieka.

Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą (Iz 58,6-8)".