czwartek, 24 kwietnia 2014

PORUSZYŁ SUMIENIE

 posyłam mego wysłańca przed Tobą

 

Dał im wolną wolę, język i oczy,

uszy i serce zdolne do myślenia.

  Napełnił ich wiedzą i rozumem

 o złu i dobru ich pouczył.  (Syr 17, 6-7) 

 

 

 

Obraz w prezbiterium kościoła św. Krzyża w Rzeszowie "Ścięcie św. Jana Chrzciciela" (I poł. XVIII w.?)  kopia  Petera Paula Rubensa, wywarł na mnie wielkie wrażenie, a miałem wtedy lat naście.

W swojej wstrząsającej scenerii, ukazuje jak wielki był to święty. Kat po ścięciu głowy, zamarł w bezruchu  z uniesionym mieczem, trzymając nogą ciało św. Jana wpatruje się w jego głowę ( o twarzy spokojnej pełnej godności). Umieszcza ją na misie jego pomocnik, który  wyciąga na wierzch język świętego, na polecenie Herodiady - w geście wyciągniętego palca, jakby chciała powiedzieć teraz już nie będzie nas pouczać! Od strony kata stoi Herod Antypas obok niego egzekutor – brodaty mężczyzna i służąca patrząca z przerażeniem.

 Dzieło to fascynowało i fascynuje, o czym świadczą jego kopie w muzeum w Poczdamie w kościele św. Michała Archanioła w Bordeaux., w Dreźnie i Wielkiej Brytanii. Oryginału nie odnaleziono.

Jedno z najlepszych dzieł XVI w. włoskiego malarza barokowegoMichelangelo Merisi da Caravaggio o tym samym tytule, jest ilustracją opisu śmierci św. Jana według Ewangelii św. Marka. Jacek Malczewski namalował  „Salome", obraz kobiety cynicznej w wyrazie twarzy.

 Zadawałem sobie pytanie; dlaczego ta tematyka fascynowała malarzy i jak cenna jest prawda skoro trzeba za nią płacić najwyższą cenę - życie. Prawda okupiona śmiercią jest zawsze nośnym tematem w sztuce.

Jules Émile Frédéric Massenet francuski  XIXw. kompozytor napisał operę „Herodiada", do libretta Paula Milleta. G. Flaubert przedstawił w noweli "Herodiada" okoliczności męczeńskiej śmierci Jana Chrzciciela. Poetka Młodej Polski Kazimiera Zawistowska napisała wiersz pod tytułem: „Herodiada".

Jan został wtrącony do więzienia za jawne krytykowanie niemoralnego małżeństwa tetrarchy Galilei –Heroda z Herodiadą żoną swego brata Filipa. Jak wielkim był św. JanChrzciciel świadczą słowa Jezusa: „Coście wyszli oglądać na pustyni? (...) Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela."(Mt 11, 7-11; Łk 7, 24-27.

Śmierć tego największego Proroka była i jest wstrząsającym wydarzeniem. Zgładzono tego, który zapowiadał przyjście Zbawiciela, który nawoływał do przemiany życia, przez znak obmycia wodą.

W naszym kraju istnieje kilka parafii p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, na Śląsku Wielkopolsce, Łodzi, które czczą to doniosłe wydarzenie w historii  chrześcijaństwa.

Nauczanie św. Jana Chrzciciela było przełomem w utartych stereotypach myślenia, czasy były trudne. Nasilała się bowiem prowadzona przez rabinów w świątyniach  interpretacja prawa zawartego w Torze (Pięcioksięgu Biblii), która w efekcie już naszej ery doprowadziła do powstania Talmudu, zbioru prawd Judaizmu.

Jan nawoływał do powrotu do prawd objawionych przez Boga, do przestrzegania prawa, a nie do jego interpretacji najkorzystniejszej, by przemycić ludzki egoizm i usprawiedliwić zaniedbania. Gdy nauczał świątynie pustoszały, lud szedł za nim, wywoływało to oburzenie rabinów, do tego stopnia, że nie sprzeciwili się  jego uwięzieniu przez Heroda, którego sami krytykowali za poślubienie swojej bratowej.

Wielkość św. Jana Chrzciciela , który zaświadczył swoją śmiercią o prawdzie, widoczna jest w jego kulcie nie tylko w religiach chrześcijańskich. Jak wskazuje tradycja został pochowany w Meczecie Umajjadów w Damaszku.

wtorek, 22 kwietnia 2014

Relikwie z cierpienia

Tak można określić tysiące rozprowadzonych  po całym świecie ampułek krwi naszego  papieża Bł. Jana Pawła II.

Wieczorem 1 maja 2011r.  o 18.30 w Bazylice św. Ignacego Loyoli w Rzymie odbyła się światowa premiera "Wielkiej Mszy Beatyfikacyjnej" Missa Magna Beatificationis" Michała Lorenca. Na koncert przybyli polscy biskupi, obecni byli pracownicy kurii rzymskiej, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, z ambasador RP Hanną Suchocką, wicemarszałek Senatu Grażyna Sztark, minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, oraz wielu gości z kraju i ze świata. W koncercie wystąpiło 150 najlepszych polskich muzyków oraz soliści z Kamerunu (Pascal Mebe Abah) i Iranu (Mohammad Rosouli). Zagrała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, a także grający muzykę z różnych stron świata zespół Des Orient. Śpiewały chóry: „Cappella Corale Varsaviana", „Psalmodia" Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i Akademicki Chór „Bel Canto". Dyrygował Tadeusz Karolak. Koncert prowadziła znana aktorka Małgorzata Kożuchowska. Przemawiając przed jego rozpoczęciem  ks. kard. Stanisław Dziwisz podkreślił, że jest to dar rodaków dla Jana Pawła II w dzień po jego beatyfikacji. Przypomniał, że wraz z abp. Wesołym mieszkali w Rzymie tyle lat, ale tak wspaniałej uroczystości nigdy tu wcześniej nie przeżyli. „Całe miasto bierze udział w tym święcie. Tak Rzym go kochał! On nas wszystkich kochał, więc i my trochę miłości okazaliśmy Ojcu Świętemu".

Po koncercie rozmawiałem z osobistym lekarzem Ojca Świętego prof. dr hab. Gabrielem Turowskim, „Jak dobrze że jesteśmy znowu u naszego Przyjaciela", powiedział, a ja zapytałem się o rodzaj relikwii. Profesor mówił ze znaną swadą naukową: „ Poleciłem żeby każdą pozostałość pobranej do badań krwi od naszego Ojca Świętego w czasie choroby czy pobytu w  klinice, umieszczać w cytrynianie sodu i przechowywać w Poliklinice Gemelli." Teraz można otrzymać wiele relikwii, zatopionych w kryształowych ampułkach. To są relikwie  nowego tysiąclecia. Krew była często pobierana podczas wielkiego cierpienia Ojca Świętego. Jest naznaczona jego bólem. Rozcieńczona roztworem cytrynianu sodu nie krzepnie i nie zmienia barwy, zachowując świeżość. Bez dostępu powietrza może być taką przez setki lat.

2 maja 2011.o godz. 10 w Watykanie została odprawiona msza św. dziękczynna za beatyfikację Jana Pawła II. Homilię wygłosił watykański sekretarz stanu, kardynał Tarcisio Bertone, a wśród zgromadzonych był między innymi prezydent Bronisław Komorowski. Kardynał Stanisław Dziwisz –na wstępie powiedział : „dziś został zainaugurowany publiczny kult błogosławionego Jana Pawła II". Przypomniał, że właśnie na placu świętego Piotra 30 lat temu papież-Polak przelał krew za Chrystusa. Na pogrzebie Jana Pawła II wiatr zamknął księgę położoną na jego trumnie. "Dziś otwieramy ponownie jego księgę, by uczyć się z niej mądrości i świętości".

W piątek 20 kwietnia 2012r. parafia św. Wojciecha była zaproszona do Sanktuarium Bł. Jana Pawła II. mszę św. o godz. 17.00, celebrował ks. prałat Józef Caputa, a kazanie wygłosił  ks. dr Lech Wołowski, w którym ukazał jak Opaczność Boża czuwała nad losami naszego Ojca Świętego. Prezes Zarządu Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!": ks. prałat Jan Kabziński przekazał  na ręce ks. proboszcza dla naszej parafii relikwię Bł. Jana Pawła II. Uroczystość transmitowana była przez Telewizję Kraków TVP-3.

18 maja 2012r. w 92 rocznicę urodzin naszego Ojca Świętego, o godz. 18 w uroczystej procesji na specjalnym tonie zdobionym  kolorami papieskimi i narodowymi, został wniesiony relikwiarz Bł. Jana Pawła II. Mszę św. celebrował, ks. prałat Józef Caputa a kazanie wygłosił ks. Lech Wołowski, który powiedział, że otwiera się nowa strona w historii parafii, obecności  bł. Jana Pawła II  w jego relikwiach. Relikwie umieszczamy przy obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej, bo ten Papież Zwierzenia, odczytał Trzecie Objawienie Fatimskie, zawierzył Matce Bożej losy świata, po czym  dokonały się przemiany ustrojowe bez przelewu krwi. Po mszy św. srebrny relikwiarz Bł. Jana Pawła II włożył ks. Krzysztof Dębski do w specjalnej kapliczki w wykutej  wnęce po lewej stronie obrazu, której złocenia ufundowała rodzina Biegunów. Srebrny relikwiarz – dar parafian,  ma 36 cm długości i waży 1,8 kg. Przedstawia postać Ojca Świętego w szatach pontyfikalnych , a wykonał go krakowski artysta rzeźbiarz i konserwator Marek Ganew.

 Trzeba przypomnieć o tych wydarzeniach, kiedy zbliża się data kanonizacji Jana Pawła II, który zawsze  pamiętał o parafii św. Wojciecha , bo ją sam erygował.

15 lat 39 Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

przy parafii św. Wojciecha w Krakowie

 

Apostolstwo świeckich ma być widoczne w sposób szczególny w działaniu Akcji Katolickiej „widzieć- ocenić- działać". Papież Pius XI powołał Akcję Katolicką jako urząd świeckich reprezentujący Kościół i wspierający go w trudnych czasach rewolucji socjalistycznej od 1905r. niosącej laicyzację i ateizm, traktującej religię jako „opium dla ludu". We wrześniu 1928 r. ks. abp Adam Stefan Sapieha, został stałym członkiem Episkopatu dla Akcji Katolickiej. Już wtedy powstał projekt Domu Katolickiego, który został wybudowany we wrześniu 1930 r. Obecnie mieści się tu Filharmonia Krakowska.

W dobie współczesnej zadaniem Akcji Katolickiej jest stawienie czoła liberalizmowi, obojętności religijnej i relatywizmowi etycznemu a w szczególności współczesnej alergii na Kościół.Jej programem stały się słowa św. Pawła: - „Odnowić wszystko w Chrystusie".

W styczniu 1993 roku, w trakcie wizyty ad limina apostolorum- biskupów polskich w Watykanie, Papież Jan Paweł II zwracając się do nich powiedział między innymi: "Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej!" i wezwał „aby pamięć nie ograniczała się do nostalgii i wspomnień o dawnych czasach. Przeciwnie - ma ona ukazywać dziedzictwo ogromnego daru, jaki Duch Święty uczynił Kościołów". Szczególnie mocne słowa padły w Watykanie 2 marca 1994 r. do biskupów i katolików świeckich z Polski: ,,Apostolstwo jest znakiem czasu, chociaż było ono w Kościele zawsze…, co już Pius XI wyraził w przesłaniu do Akcji Katolickiej, to wszystko Sobór Watykański II potwierdził (...). Bardzo was proszę (...), ażeby to przesłanie tak bardzo aktualne dla Kościoła w Polsce stało się przedmiotem waszych studiów i waszego zaangażowania".

Czytelne i odważne świadectwo wiary, upomnienie się o realizację wartości chrześcijańskich w instytucjach społecznych, stanowi cenne świadectwo i wsparcie dla Kościoła. Mogli tego dokonać ludzie „wychodzący po za zakrystię" świeccy Katolicy członkowie Akcji Katolickiej, jak bł. Stanisław Kostka Starowieyski (1895-1941) szambelan papieski, dobry ziemianin, zapobiegliwy gospodarz i przykładny ojciec rodziny, obrońca lwowskiej cytadeli, który zginął w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Dachu.

Ks. Franciszek kardynał Macharski dekretem z dnia 1 sierpnia 1997 r. powołał na nowo Akcję Katolicką Archidiecezji Krakowskiej. Prezesem wybrano mgr inż. Stefana Majerczaka z parafii Najświętszej Rodziny w Bieżanowie. Diecezjalnym Asystentem Kościelnym został ks. prałat Józef Jakubiec, z tej parafii.

20 kwietnia 1999 r. w parafii św. Wojciecha na Osiedlu Bronowickim  powstał 39 Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Prezesem został wybrany dr inż. Andrzej Stypuła, Kościelnym Asystentem ks. Zdzisław Bogdanik, a od 2000 r. ks. prałat Józef Caputa. Było 22 członków założycieli. Otrzymaliśmy do dyspozycji Salę Parafialną na spotkania, której uroczyste otwarcie odbyło się 26.09.1999 r. po mszy św. o godz. 9.00. przez Akcję Katolicką i młodzież oazową. Tu przeniesiono z byłego budynku kościelnego „ Piekarni" bibliotekę parafialną, której regały i niektóre książki ufundowali Maria i Edmund Szwagrzyk nasi członkowie.

Z racji konsekracji kościoła 1 czerwca 2000r. przygotowaliśmy książkę „Monografia Parafii Św. Wojciecha". Materiały do niejzebrał i opracował Marek Polański.

W latach 2002 -8 r. prezesem był dr Marek Polański i ponownie jest od 2011r. W latach 2008- 11 prezesem był dr inż. Andrzej Stypuła.

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej redagowali pismo parafialne „Okruchy św. Wojciecha", uczestniczyli w spotkaniach z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania, byli radnymi dzielnicowymi, ławnikami sądowymi. Powstało Poradnictwo Rodzinne, dyżury pełni dr Marek Polański, który prowadzi również katechizację środowisk społecznie zagrożonych na terenie parafii. Zyta Grzywna, podejmowała akcję pomocy sierocińcom, wykonując ubranka, a pomoc misjom prowadzi - Jadwiga Kozik. Marek Polański opracował w 2003 r., jako dar dla parafii od Akcji Katolickiej, komputerowe zestawienie adresów parafian. Maria Pukowska, sekretarz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej prowadziła kronikę (ponad 250 str.), która na diecezjalnym konkursie Kronik Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej zdobyła wyróżnienie.

W lipcu 2003 r. zmarł nasz członek rzeczywisty mgr inż. Karol Dzierwa geolog, członek Rady Budowy Kościoła i Duszpasterskiej Rady Parafialnej, współredagował pierwsze pismo parafialne „Okruchy św. Wojciecha", był bardzo oddany sprawom parafii. W 2011r. zmarła Maria Szwagrzyk - nasz członek rzeczywisty.

dr inż. Andrzej Stypuła w latach 2000- 2002 był członkiem Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. Małgorzata Zielińska w latach 2005-2007 pełniła funkcję sekretarza DIAK. W 2008 r. dr Marek Polański został członkiem Zarządu DIAK do spraw kontaktów z mediami i organizacjami społecznymi.

Dziesięciolecie powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej parafii p.w. św. Wojciecha na Osiedlu Bronowickim uczczono uroczystą wieczorną mszą św. którą celebrował nasz Kościelny Asystent ks. prałat Józef Caputa w czwartek 26 marca 2009 r., po czym odbył się wieczór wspomnień przy herbacie w sali parafialnej.

Z dniem 1 lipca 2012r . ks. prałat Józef Caputa został mianowany dziekanem IV Dekanatu Bronowice. Inauguracyjne spotkanie dekanalne Akcji Katolickiej z nowym dziekanem, odbyło się w dniu 19.11. 2012 r.  w poniedziałek po mszy św. wieczornej. Gościliśmy przedstawicieli Akcji Katolickiej naszego IV Dekanatu Kraków - Bronowice. Referat „Dlaczego Nowa Ewangelizacja?" wygłosił dr Marek Polański.

Dzięki ludziom Akcji Katolickiej na trwale wpisaliśmy się w historię Kościoła i Miasta:

ks. prałat Józef Caputa Kościelny Asystent 39 Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, dziekan IV Dekanatu Bronowice, Kapelan Jego Świątobliwości, budowniczy kościoła św. Wojciecha.

dr hab. n. med. Edmund Szwagrzyk neurochirurgleczył i był głównym świadkiem cudu uzdrowienia Andrzeja Mecherzyńskiego - wspinaczkowego Mistrza Polski z urazów wewnętrznych mózgu doznanych po odpadnięciu ze ściany. Fakt ten doprowadził do beatyfikacji Matki Celiny Borzęckiej.

mgr Wojciech Hauser pedagog, historyk zajmujący się sprawami odrodzonego harcerstwa, radny i poseł RP III kadencji, realizuje nauczanie młodzieży w duchu Jana Pawła II.

dr inż. Andrzej Stypuła przewodniczący Stronnictwa  Pracy Chrześcijańskich Demokratów, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa  IV kadencji 2002-6r. Był jedynym radnym, który uczestniczył we wszystkich posiedzeniach rady. Roztropne decyzje podejmowane przez niezależnych radnych, utworzonych z jego inicjatywy z różnych ugrupowań, doprowadziły do znacznego zmniejszenia zadłużenia gminy i stabilizacji finansowej, a ulice Wesele i św. Wojciecha nabrały swego obecnego kształtu. Był  członkiem Zarządu DIAK,  redaktorem „Wychowawcy",  jest w redakcji „Okruchów św. Wojciecha".

mgr inż. Tadeusz Gaydamowicz, były Naczelny Architekt Krakowa, Najstarszy Harcerz RP, członek Rady Budowy Kościoła. Wraz z Marią Pukowską, Karolem Dzierwą i Andrzejem Stypułą redagowali pierwsze numery „Okruchów św. Wojciecha".

Króluj nam Chryste!