wtorek, 5 grudnia 2017

20 lat Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej

 

 

26 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata świętowaliśmy 20 lat istnienia odnowionej Akcji Katolickiej w naszej Archidiecezji. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Archikatedrze Wawelskiej o godz. 10.00 pod przewodnictwem Metropolity J.E. ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego  w asyście Kapituły Katedralnej prorektora UPJPII  i rektora Wyższego Seminarium Archidiecezjalnego ks. prof. zw. dr hab. Janusza Mastalskiego, asystenta DIAK ks. Mirosława dziedzica i byłego asystenta emerytowanego ks. prałata Józefa Jakubca. 

W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, radny Miasta Krakowa Bolesław Kosior. Urszula Furtak prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Metropolita krakowski zwrócił uwagę na ogromne wyzwania stojące przed Akcją Katolicką i życzył jej by się ciągle rozwijała. „ Rzeczą znamienną jest, że kiedy w Polsce panowały systemy totalitarne, Akcja Katolicka działać nie mogła. Komuniści widzieli bowiem zagrożenie w działalności świeckich dla dobra ojczyzny i Kościoła, i poniekąd mieli rację. Istnienie Akcji Katolickiej to wielki dorobek różnych osiągnięć: własnej formacji, ale też inicjatyw w ruchu społecznym, także politycznym. Nie bez znaczenia jest, że w obecnym Sejmie są osoby wywodzące się z Akcji Katolickiej - ich głos ma wartość podczas batalii o wolne niedziele czy zakaz aborcji eugenicznej. Oni upominają się o te sprawy… Akcja Katolicka mocno mówi też o prawach wspólnoty związanej z kościołem i daje przykład co znaczy działać na rzecz dobra wspólnotowego oraz na rzecz dobra osoby ludzkiej. We współczesnej kulturze, mocno zindywidualizowanej i relatywistycznej, jest to wręcz bezcenne… Dzięki błogosławionej działalności osób należących do Akcji Katolickiej czy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Polska nabiera bardzo głębokiego, chrześcijańskiego, prawdziwie humanistycznego rysu." Na te słowa czekaliśmy!

Metropolita życzył, „by pomiędzy KSM a AK trwała sztafeta pokoleń, czyli aby członkowie KSM - gdy już osiągną odpowiedni wiek - stwierdzali, że czas wstąpić do Akcji Katolickiej. W ten sposób będzie się ona rozwijać, a powinno się tak dziać, bo stoją przed nią ogromne wyzwania".

Z rąk Metropolity 27 osób otrzymało legitymacje członkowskie Akcji Katolickiej. Nowi członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży po złożonym ślubowaniu po mszy św. otrzymało od Arcybiskupa legitymacje KSM.

Odmówiono modlitwę w której powierzono się Patronowi Akcji Katolickiej św. Janowi Pawłowi II Wielkiemu, z racji ustanowienia 22 października  b.r. na uroczystościach  w Archikatedrze Świętojańskiej w Warszawie dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Świętych  Stolicy Apostolskiej.

Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej uczciła swoje 20-lecie Jubileuszową Galą w Auli u Księży Misjonarzy przy ul. Stradomskiej. Metropolita krakowski podziękował Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży, zachęcając do współpracy z KSM, abyśmy szli jedną drogą. W uroczystości wzięli udział ks. biskup Jan Szkodoń, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Urszula Furtak- Prezes Akcji Katolickiej w Polsce, Barbara Bubula- poseł RP, Bolesław Kosior – wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, delegacja KSM z ks. asystentem Rafałem Buzałą i Panią Prezes Joanną Kulą.

Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz przesłał serdeczne życzenia i pozdrowienia. W jubileuszowym prezencie ofiarował  obraz świętego Patrona Jana Pawła II. Wielkiego. Ksiądz biskup Mirosław Milewski, krajowy Asystent Akcji Katolickiej w Polsce przesłał gratulacje: „Dziękujemy Panu bogu za Wasze parafialne Oddziały Akcji Katolickiej, za zaangażowanie, trud i świadectwo chrześcijańskiego życia każdego z Was. Niech Pan Wam Wszystkim, którzy realizują swoje powołanie w Akcji Katolickiej udzieli łaski głębokiego przylgnięcia do Kościoła, niech wzmocni ducha wspólnoty i rozeznania kierunku Waszej apostolskiej drogi. Niech Św. Jan Paweł i Św. Jadwiga wstawiają się za Wami i uzdalniają do wiernej służby Chrystusowi"

 

Pan Wojewoda Piotr Ćwik powiedział, że Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej jest też zauważana w przestrzeni społecznej. Podarował Stowarzyszeniu okolicznościowy „grawer". Pani Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej podziękowała członkom AK za działalność organizacyjną, wręczając  wyróżnienia  pani Ewie Ponikiewskiej, Urszuli Kwiatkowskiej i dr Janowi Wilkowi.

 Prezes DIAK Grażyna Kominek uhonorowała najwyższym odznaczeniem medalem Akcji Katolickiej: prezes KIAK Urszulę Furtak, radnego Bolesława Kosiora, prezesa Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka dr inż. Antoniego Ziębę, Ewę Ponikiewską, Urszulę Kwiatkowską i ks. Antoniego Kanię.

Dyplom za wieloletnią zespołową pracę otrzymali: POAK w Krzeszowie-prezes Helena Krawczyk oraz POAK w Krakowie-Mydlnikach – prezes  Zofia Fedor.

Podziękowania w postaci okolicznościowych dyplomów otrzymali: Wojciech Hyla dziennikarz TVP3, Zespół: Joanna Adamik i Katarzyna Katarzyńska TVP3 – „Wiara i Życie", Michał Henkel dziennikarz Radio Plus, Lidia Jazgar – piosenkarka  dziennikarz, grupowe: Redakcja „ Gościa Niedzielnego" i „Niedzieli".

Uroczystość uświetniła wystawa fotograficzna Adama Stawiarskiego która zrobiła na wszystkich uczestnikach wielkie ważenie, to historia i dorobek  dwudziestu lat AKAK w skrócie fotograficznym.

Referat dotyczący kultu Maryjnego wygłosił O. dr Krzysztof Wendlik OSPPE –wykładowca  Teologii dogmatycznej Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów na Skałce.

Na zakończenie wystąpił chór UNISONO z Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce, który był uczestnikiem XV Jubileuszowego Przeglądu Pieśni Patriotycznej.

Ks. prałat Henryk Młynarczyk z Radoczy -Wadowice redaktor Carolusa dokumentował nasze wydarzenie.

Modlitwą i błogosławieństwem Księdza Mirosława Dziedzica, asystenta diecezjalnego zakończyliśmy jubileuszowe obchody.