wtorek, 3 lutego 2009

DNI SKUPIENA

Dni Skupienia  VI Rejonu Akcji Katolickiej

 W Parafii  św. Piotra Apostoła w Wadowicach odbyły się w sobotę 31 stycznia 2009 Dni Skupienia  VI Rejonu Akcji Katolickiej. Prezes POAK Franciszek Krzyżak powitał przybyłych gości Ks.  Diecezjalnego Asystenta Kościelnego Mirosława Dziedzica, który wyraził uznanie organizatorom i Rejonowego Opiekuna Rejonu VI członka Zarządu DIAK dr Marka Polańskiego, który przekazał informacje o Blogu Akcji Katolickiej http://akcjakatolicka.blogspot.com/. Zwrócił też uwagę na społeczny status Akcji Katolickiej, która zgodnie z dekretem Soboru Watykańskiego II jest Urzędem Świeckich w Kościele natomiast Statut określa ją jako Stowarzyszenie. W życiu społeczno-ekonomicznym status stowarzyszenia jest dla Akcji Katolickiej korzystniejszy, natomiast w życiu społecznym Kościoła winien być praktykowany status wyznaczony przez Sobór Watykański II Urzędu Kościelnego wspierającego  księdza proboszcza w relacjach między parafianami, urzędami i organizacjami społecznymi w celu zdynamizowania życia wspólnotowego.

Po przejściu do kościoła przy Żłóbku odśpiewano kolędy, po czym nastąpiło zwiedzanie pięknej Golgoty na wzgórzu przy kościele. W kaplicy została odprawiona Msza Św. celebrowana przez Ks. Prałata Tadeusza Kasperka  Asystenta Kościelnego POAK parafii  św. Piotra Apostoła w koncelebrze z księżmi asystentami POAKów. W homilii Ks. Mirosław Dziedzic nawiązując do Ewangelii  Mk 4,35-41 stwierdził, ze trzeba własną postawą uciszyć  wewnętrzną i społeczną burzę opanowując słabości i będąc wiernym powołaniu przez Chrystusa do zadań Akcji Katolickiej.

W  parafialnej sali widowiskowej prezesi POAK  św. Piotra Apostoła  z racji Roku Św. Pawła czytali jego listy. Narrację wyjaśniającą historię ich powstania prowadził proboszcz Ks. Prałat Tadeusz Kasperek, który również przybliżył nam postać tego wielkiego Apostoła. Na zakończenie w trakcie agape prezesi zaprezentowali swoje POAK-ki.  Ksiądz proboszcz podzielił się z nami również planami integracyjnymi społeczności osiedlowej nowych powstających bloków, w formie organizowania spotkania w parafii przy herbacie, które miałyby na celu zanik zjawiska tak powszechnej anonimowości i obojętności.

To piękne doświadczenie przeżycia ducha wspólnotowego jednoczącego nas w dziele Ewangelizacji jest dla mnie budującym doświadczeniem wspaniałej dynamicznej organizacji życia społeczności parafii i Rejonu VI Akcji Katolickiej, której dane mi było być opiekunem. Bóg Zapłać.

Marek Polański