piątek, 7 lutego 2014

Pierścień Nibelunga powraca?

 

        Na przełomie wieków nasiliły się różne doniesienia dotyczące przestępstw u duchownych. Człowiek, który poddaje się popędowi zachowania gatunku w irracjonalny sposób, staje się jego ofiarą. Dążenia przekraczają wszelkie granice zdrowego rozsądku, do tego stopnia, że podporządkowuje sobie instynkt macierzyński i opieki ojcowskiej. Konsekwencją są zachowania patologiczne i społecznie nie akceptowane.

Średniowieczny epos niemiecki o pierścieniu, wykutym ze Złota Renu „Nibelunga", który może przynieść władzę zła nad światem, może być parafrazą obecnych wydarzeń. Czy z zamkniętego pierścienia zła nie da się wyjść?

Charyzmatyczny dominikanin Joachim Badeni OP wielki erudyta, wybitny teolog w 2009 roku podczas pobytu w szpitalu doświadczył mistycznego kontaktu z Bogiem, w czasie którego otrzymał symboliczne widzenie Paruzji. Zmarł w 2010r. W książce  „Uwierzcie w koniec świata!" ostrzega: Krzywda dziecka przez zamordowanie go i krzywda dziecka przez bardzo poważne uszkodzenie jego psychiki to są dwie rzeczy, które nie tyle zapowiadają paruzję, ile grożą ujawnieniem się gniewu Boga. [s. 54]

Agenda Narodów Zjednoczonych zaapelowała, by Watykan natychmiast usunął z szeregów Kościoła wszystkich duchownych winnych pedofilii i podejrzanych o takie czyny. „Dotychczas Stolica Apostolska przyjęła politykę i metody postępowania, które pozwalały na wykorzystywanie dziesiątek tysięcy dzieci i zapewniały bezkarność sprawcom tych czynów".5.02.2014r., Komitet ONZ do spraw Praw Dziecka zażądał aby Watykan udostępnił swe archiwa dotyczące pedofilii w Kościele oraz osób, które tuszowały skandale. Domaga się postawienia winnych przed świeckim wymiarem sprawiedliwości. Agencja Reutera określiła apel mianem "najbardziej jadowitej krytyki Kościoła od lat"

Stolica Apostolska zapewniła, że skrupulatnie przeanalizuje zarzuty skierowane pod jej adresem w związku ze skandalem pedofilii wśród księży, część ich jest próbą ingerencji w nauczanie Kościoła.

5.04 2013r. Papież zapowiedział, że "z pełną determinacją" będzie walczył z przypadkami nadużyć seksualnych w Kościele, jest to stanowcze postępowanie  przyjęte  jeszcze przez Benedykta XVI.

 4 grudnia 2013r. Papież powołał komisję do spraw zwalczania pedofilii w Kościele. Franciszek zdecydował się na taki krok po konsultacjach ze swoimi doradcami, ośmioma kardynałami z całego świata.

"Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamieńmłyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Mt 18:6-7"

Profesor Philip Jenkins Wydziału Religii i Historii w Penn State University stwierdził: „Badanie przeprowadzone przeze mnie na przestrzeni ostatnich 20 lat nie dostarczyły żadnego dowodu na to, że duchowni katoliccy lub innej religii objętej celibatem, mają większe skłonności do angażowania się w niewłaściwe zachowania lub nadużycia niż duchowni innych wyznań - czy w ogóle osoby nie będące duchownymi. Pomimo że niektóre media podnoszą takie przypadki jako kryzys celibatu, takie twierdzenie nie ma żadnych podstaw". Czy  w związku z tym, ataki na Kościół mogą  być pozbawione krzykliwego argumentu? Tu chodzi o coś więcej o świadectwo. „Wy jesteście soląziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.Mt 5:13" . Kim są ci , którzy Kościół o te sprawy atakują. Atak bowiem jest też metodą usprawiedliwienia odejścia od Kościoła. Nie chcąc się ukorzyć przed Bogiem usprawiedliwiają swoje postępowanie sprzeczne z Ewangelią tym, że w kościele się dzieje tyle zła.

Kościół walczy ze złem. „Można, a nawet trzeba się zapytać, czy tu w przypadku próby uznania związków homoseksualnych jako formy rodziny nie działa również jakaś inna jeszcze „ideologia zła", w pewnym sensie głębsza i ukryta, usiłująca wykorzystać nawet prawa człowieka przeciwko człowiekowi oraz przeciwko rodzinie." Pisze w swojej książce z 2005 roku „Pamięć i Tożsamość" papież Jan Paweł II. Papież Franciszek w swojej książce „Nie zgadzam się na zło", przypomina, że do walki ze złem należy również wyznanie grzechów. Kieruje  wezwanie - do zmiany świata, która zaczyna się w sercukażdego z nas.