wtorek, 5 grudnia 2017

20 lat Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej

 

 

26 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata świętowaliśmy 20 lat istnienia odnowionej Akcji Katolickiej w naszej Archidiecezji. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Archikatedrze Wawelskiej o godz. 10.00 pod przewodnictwem Metropolity J.E. ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego  w asyście Kapituły Katedralnej prorektora UPJPII  i rektora Wyższego Seminarium Archidiecezjalnego ks. prof. zw. dr hab. Janusza Mastalskiego, asystenta DIAK ks. Mirosława dziedzica i byłego asystenta emerytowanego ks. prałata Józefa Jakubca. 

W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, radny Miasta Krakowa Bolesław Kosior. Urszula Furtak prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Metropolita krakowski zwrócił uwagę na ogromne wyzwania stojące przed Akcją Katolicką i życzył jej by się ciągle rozwijała. „ Rzeczą znamienną jest, że kiedy w Polsce panowały systemy totalitarne, Akcja Katolicka działać nie mogła. Komuniści widzieli bowiem zagrożenie w działalności świeckich dla dobra ojczyzny i Kościoła, i poniekąd mieli rację. Istnienie Akcji Katolickiej to wielki dorobek różnych osiągnięć: własnej formacji, ale też inicjatyw w ruchu społecznym, także politycznym. Nie bez znaczenia jest, że w obecnym Sejmie są osoby wywodzące się z Akcji Katolickiej - ich głos ma wartość podczas batalii o wolne niedziele czy zakaz aborcji eugenicznej. Oni upominają się o te sprawy… Akcja Katolicka mocno mówi też o prawach wspólnoty związanej z kościołem i daje przykład co znaczy działać na rzecz dobra wspólnotowego oraz na rzecz dobra osoby ludzkiej. We współczesnej kulturze, mocno zindywidualizowanej i relatywistycznej, jest to wręcz bezcenne… Dzięki błogosławionej działalności osób należących do Akcji Katolickiej czy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Polska nabiera bardzo głębokiego, chrześcijańskiego, prawdziwie humanistycznego rysu." Na te słowa czekaliśmy!

Metropolita życzył, „by pomiędzy KSM a AK trwała sztafeta pokoleń, czyli aby członkowie KSM - gdy już osiągną odpowiedni wiek - stwierdzali, że czas wstąpić do Akcji Katolickiej. W ten sposób będzie się ona rozwijać, a powinno się tak dziać, bo stoją przed nią ogromne wyzwania".

Z rąk Metropolity 27 osób otrzymało legitymacje członkowskie Akcji Katolickiej. Nowi członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży po złożonym ślubowaniu po mszy św. otrzymało od Arcybiskupa legitymacje KSM.

Odmówiono modlitwę w której powierzono się Patronowi Akcji Katolickiej św. Janowi Pawłowi II Wielkiemu, z racji ustanowienia 22 października  b.r. na uroczystościach  w Archikatedrze Świętojańskiej w Warszawie dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Świętych  Stolicy Apostolskiej.

Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej uczciła swoje 20-lecie Jubileuszową Galą w Auli u Księży Misjonarzy przy ul. Stradomskiej. Metropolita krakowski podziękował Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży, zachęcając do współpracy z KSM, abyśmy szli jedną drogą. W uroczystości wzięli udział ks. biskup Jan Szkodoń, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Urszula Furtak- Prezes Akcji Katolickiej w Polsce, Barbara Bubula- poseł RP, Bolesław Kosior – wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, delegacja KSM z ks. asystentem Rafałem Buzałą i Panią Prezes Joanną Kulą.

Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz przesłał serdeczne życzenia i pozdrowienia. W jubileuszowym prezencie ofiarował  obraz świętego Patrona Jana Pawła II. Wielkiego. Ksiądz biskup Mirosław Milewski, krajowy Asystent Akcji Katolickiej w Polsce przesłał gratulacje: „Dziękujemy Panu bogu za Wasze parafialne Oddziały Akcji Katolickiej, za zaangażowanie, trud i świadectwo chrześcijańskiego życia każdego z Was. Niech Pan Wam Wszystkim, którzy realizują swoje powołanie w Akcji Katolickiej udzieli łaski głębokiego przylgnięcia do Kościoła, niech wzmocni ducha wspólnoty i rozeznania kierunku Waszej apostolskiej drogi. Niech Św. Jan Paweł i Św. Jadwiga wstawiają się za Wami i uzdalniają do wiernej służby Chrystusowi"

 

Pan Wojewoda Piotr Ćwik powiedział, że Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej jest też zauważana w przestrzeni społecznej. Podarował Stowarzyszeniu okolicznościowy „grawer". Pani Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej podziękowała członkom AK za działalność organizacyjną, wręczając  wyróżnienia  pani Ewie Ponikiewskiej, Urszuli Kwiatkowskiej i dr Janowi Wilkowi.

 Prezes DIAK Grażyna Kominek uhonorowała najwyższym odznaczeniem medalem Akcji Katolickiej: prezes KIAK Urszulę Furtak, radnego Bolesława Kosiora, prezesa Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka dr inż. Antoniego Ziębę, Ewę Ponikiewską, Urszulę Kwiatkowską i ks. Antoniego Kanię.

Dyplom za wieloletnią zespołową pracę otrzymali: POAK w Krzeszowie-prezes Helena Krawczyk oraz POAK w Krakowie-Mydlnikach – prezes  Zofia Fedor.

Podziękowania w postaci okolicznościowych dyplomów otrzymali: Wojciech Hyla dziennikarz TVP3, Zespół: Joanna Adamik i Katarzyna Katarzyńska TVP3 – „Wiara i Życie", Michał Henkel dziennikarz Radio Plus, Lidia Jazgar – piosenkarka  dziennikarz, grupowe: Redakcja „ Gościa Niedzielnego" i „Niedzieli".

Uroczystość uświetniła wystawa fotograficzna Adama Stawiarskiego która zrobiła na wszystkich uczestnikach wielkie ważenie, to historia i dorobek  dwudziestu lat AKAK w skrócie fotograficznym.

Referat dotyczący kultu Maryjnego wygłosił O. dr Krzysztof Wendlik OSPPE –wykładowca  Teologii dogmatycznej Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów na Skałce.

Na zakończenie wystąpił chór UNISONO z Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce, który był uczestnikiem XV Jubileuszowego Przeglądu Pieśni Patriotycznej.

Ks. prałat Henryk Młynarczyk z Radoczy -Wadowice redaktor Carolusa dokumentował nasze wydarzenie.

Modlitwą i błogosławieństwem Księdza Mirosława Dziedzica, asystenta diecezjalnego zakończyliśmy jubileuszowe obchody.


wtorek, 28 listopada 2017

II Małopolski Marsz dla Życia i Rodziny  8 października 2017

 

Ze Wzgórza Wawelskiego na Rynek Główny przeszedł II Małopolski Marsz dla Życia i Rodziny "Życiu - TAK", zorganizowany w ramach obchodów XVII Dnia Papieskiego. Pochód rozpoczynały rodziny z dziećmi, Obrońcy Życia na czele pierwszej kolumnie z dr inż. Antonim Ziębią. W marszu niesiono portrety świętych: św. Jana Pawła II i św. Joanny Beretty Molli (młodej lekarki). Rycerze Zakonu Rycerskiego  Jana Pawła II nieśli srebrną figurę Matki Bożej Brzemiennej, z relikwiami papieża. Uczestnicy marszu nieśli białe i żółte baloniki z napisem "Życiu tak". KSM nadadło im odpowiedni kształt. Śpiewano pieśni i Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Organizatorami byli: Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej z prezes Grażyną Kominek i Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Włączyły się także inne stowarzyszenia i fundacje: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Civitas Christiana, Honorowym patronatem marsz objęli: metropolita krakowski ks. abp  Marek Jędraszewski i wojewoda małopolski Piotr Ćwik. 

            O godzinie dziesiątej w Katedrze Wawelskiej mszy św. przewodniczył metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski, powiedział w czasie homilii: "Musimy być solidarni z poczętymi dziećmi… Mamy ciągle na nowo domagać się zmiany ustaw, które są zagrożeniem dla naszych nienarodzonych jeszcze, ale już żyjących braci i każde poczęte życie nie można patrzeć inaczej niż jak na wielki dar Boga dla człowieka…. świat bardzo często właśnie tego niewinnego najbardziej bezbronnego dziecka szanować nie chce. W imię praw, które ludzie sobie przypisują dla realizacji tylko siebie samych, nie rozumiejąc, nie chcąc niekiedy pojąć tej najbardziej oczywistej prawdy, że człowiek może rozwijać siebie i dochodzić do pełni swego człowieczeństwa jedynie wtedy, kiedy służy drugiemu człowiekowi. jesteśmy wydani na zmaganie się w naszych sumieniach i sercach dwóch logik: logiki świata pełnego przemocy i egoizmu i logiki Bożej miłości ofiarnej aż do końca z drugim, a wynik tego zmagania przybiera potem bardzo określony kształt - naszych decyzji…Nie daj Boże, by zdając sobie sprawę z tego, jak wielkie i święte jest życie każdego człowieka, zawahać się w imię priorytetów tego świata i wybrać to, co wydaje się po prostu korzystne w danym momencie dla nas. Nie daj Boże, żeby nasze serca stały się z kamienia i wydawały wyrok śmierci na bezbronnych… kilkadziesiąt lat temu odbywało się to na rampach kolejowych. Dzisiaj w laboratoriach. Ale logika jest ta sama i stawka jest równie podobna, gdy chodzi o życie naszych braci i sióstr, ale także gdy chodzi o kształt naszego człowieczeństwa i naszej cywilizacji, o której tak często i z takim bólem św. Jan Paweł Wielki mówił, że stacza się w kierunku cywilizacji śmierci, ale ona sama się nie stacza. To ludzie ją tworzą, ulegając kłamstwu, małoduszności, przekreślając najbardziej podstawowe reguły solidarności. Ten marsz jest radosną afirmacją życia, jakże odmienną od przygnębiającego widoku czarnych protestów, które kilka dni temu znów odezwały się na ulicach polskich miast. Prawo wyboru, którego domagały się jego uczestniczki, sprowadza się w gruncie rzeczy do alternatywy: życie albo śmierć"

Pochód prowadziła Górnicza Orkiestra  Kopalni Janina z Libiąża. Przy kościelne św. Wojciecha ks. kardynał Stanisław Dziwisz powiedział :„Obowiązek ochrony życia ludzkiego jest obowiązkiem każdego, nie tylko chrześcijanina. To wynika z naszej natury. Nikogo nie można wyłączać spod tej ochrony. Tego uczył nas św. Jan Paweł II „ niedawno przeszły tędy czarne marze, a ten jest marszem nadziei. „Idźmy naprzód z nadzieją!" to hasło obecnego Siedemnastego Roku Papieskiego. Głos zabrali wojewoda małopolski Piotr Ćwik z uznaniem i podziękowaniem dla organizatorów i poseł Parlamentu Europejskiego Marek Jurek. Powiedział  że Parlament Europejski wzywa wszystkie kraje UE do ratyfikacji konwencji stambulskiej. Unia Europejska, ratyfikując konwencję genderową stwarza nacisk na państwa. Polska powinna jak najszybciej zawiadomić o wycofaniu się jej z konwencji stambulskiej. Na trybunie obecni też byli: archiprezbiter Bazyliki Mariackiej prałat archidiecezji krakowskiej ks. Dariusz Raś,  prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich mecenas Zbigniew Cichoń z małżonką sekretarzem Bogusławą Stanowską-Cichoń. Razem z nami maszerował także POAK-39 św. Wojciecha, Radny Miasta Krakowa Bolesław Kosior delegacja z Iwanofrankowska (przedwojennego Stanisławowa) na Ukrainie.


wtorek, 28 lutego 2017

Przekazanie Relikwii św. Jana Pawła II Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej


 

Wadowicach w sobotę 25 lutego odbyło się uroczyste przekazanie relikwii św. Jana Pawła II Akcji Katolickiej podczas mszy świętej o godz. 10 w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, którą celebrował ks. prałat Józef Jakubiec były Kościelny asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. W swoim kazaniu nawiązał do Roku Miłosierdzia. „Niezależnie od tego jakie jest hasło roku, to ma ono trzy priorytety, takie jak jego litery: R jak Rodzina O jak Ojczyzna i K jak Kościół. To są priorytety działania dla Akcji Katolickiej. O jej reaktywację upomniał się nasz papież Jan Paweł II w styczniu 1993 roku, w trakcie wizyty ad limina apostolorum- biskupów polskich. Z krajowym asystentem kościelnym Akcji Katolickiej w Polsce ks. bp  Piotrem Jareckim udaliśmy się na  Pierwszą Ogólnopolska Pielgrzymkę AK do Rzymu z audiencją u Ojca św. Jana Pawła II, która odbyła się w kwietniu 2003 r. W rozmowie powiedziałem, że nasza parafia Najświętszej rodziny organizuje pomoc rodzinom. Ojciec Święty powiedział mi <musicie wygrać walkę o rodzinę>".

W koncelebrze uczestniczyli księża asystenci Akcji Katolickiej z diecezjalnym asystentem ks. Mirosławem Dziedzicem i zaproszonym gościem z Tarnowa diecezjalnym asystentem ks. dr Janem Bartoszkiem. Potem odbyła się podziemiach  kościoła św. Pawła Rada DIAK, na której podjęto uchwałę o wystąpieniu do papieża Franciszka z prośbą o ustanowienie Jana Pawła II  patronem Akcji Katolickiej. Nasza koleżanka pokazała nam obrazek prymicyjny ks. Karola Wojtyły, to wielka pamiątka.

Historia relikwii jest niezwykła ze względu na wykorzystanie technik serologicznych. Powstały one z wielkiego cierpienia naszego Świętego Papieża. Wieczorem po beatyfikacji Jana Pawła II 1 maja 2011r.  o 18.30 w Bazylice św. Ignacego Loyoli w Rzymie odbyła się światowa premiera "Wielkiej Mszy Beatyfikacyjnej" Missa Magna Beatificationis" Po koncercie rozmawiałem z osobistym doradcą medycznym Ojca Świętego prof. dr hab. Gabrielem Turowskim, „Jak dobrze że jesteśmy znowu u naszego Przyjaciela", powiedział, a ja zapytałem się o rodzaj relikwii. Profesor mówił ze znaną swadą naukową: „ Poleciłem żeby każdą pozostałość pobranej do badań krwi od naszego Ojca Świętego w czasie choroby czy pobytu w  klinice, umieszczać w cytrynianie sodu i przechowywać w lodówce w Poliklinice Gemelli." Teraz można otrzymać wiele relikwii, zatopionych w kryształowych ampułkach. To są relikwie  nowego tysiąclecia. Krew była często pobierana podczas wielkiego cierpienia Ojca Świętego. Jest naznaczona jego bólem. Rozcieńczona roztworem cytrynianu sodu nie krzepnie i nie zmienia barwy, zachowując świeżość przez cały czas. Bez dostępu powietrza może być taką przez setki lat. Dysponentem relikwii jest ks. Stanisław kardynał Dziwisz, który w listopadzie ubiegłego roku przekazał taką relikwię. Oprawę ufundowali prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej Grażyna Kominek wraz z mężem.