piątek, 24 kwietnia 2009

Złoty Jubileusz Kapłaństwa

Ks. Prałat Jan Głód  inicjator Pierwszego POAK-u

obchodzi

 Złoty Jubileusz Kapłaństwa

 

Wielki społecznik  oddany ideałom Akcji  Katolickiej ,odznaczony Honorową Odznaką PCK, Honorowym Krzyżem Moderatora Ruchu „Światło – Życie" Archidiecezji Krakowskiej, członek Związku Monarchistów „Cracovia", jest kapelanem Wielkiego Księstwa Krakowskiego, członkiem Stow. Miłośników Dawnej Broni i Barwy.

http://www.wzgorza-gazetka.ovh.org/gaz.php?art=1

Przewielebny Ks. Prałacie, życzę Ci wiele łask od Pana Jezusa dla Twojej wspanialej determinacji ku Bożemu Miłosierdziu !

środa, 8 kwietnia 2009

JUBILEUSZ 10 - LECIA

Dziesięciolecie powołania Parafialnego Oddziału Akcji katolickiej parafii p.w. św. Wojciecha na Osiedlu Bronowickim

W marcu 1999 r. w parafii p.w. św. Wojciecha na Osiedlu Bronowickim. powstała Akcja Katolicka pierwszym prezesem został dr Andrzej Stypuła , Kościelnym Asystentem ks. Zdzisław Bogdanik , od 2000r. ks. Józef Caputa.

Przyjęto 21 członków, jednak frekwencja na zebraniach była mniejsza niż ich połowa, dlatego nieaktywni członkowie w 2001 r. złożyli rezygnację

Otrzymaliśmy do dyspozycji salę na spotkania.26.09.1999 r. odbyło się uroczyste otwarcie Sali Parafialnej po mszy św. o godz. 9.00. przez Akcję Katolicką i młodzież oazową, w której była możliwość spotykać się po niedzielnej Mszy św., aby wspólnie z duszpasterzami porozmawiać przy filiżance herbaty. Ta inicjatywa ks. proboszcza Jozefa Caputy zyskała wielkie uznanie wśród parafian.

Z racji konsekracji kościoła 1 czerwca 2000r.przygotowaliśmy Monografię o tworzeniu się naszej Parafii i budowie kościoła. Materiały zebrał i opracował Marek Polański.

W 2002r. w rocznicę wyboru Jana Pawła II Akcja Katolicka zorganizowała dla dzieci i młodzieży „Konkurs wiedzy o pielgrzymkach Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, oraz wystawę na ten temat.

Członkowie POAK redagują pismo parafialne Okruchy św. Wojciecha, uczestnictwa w spotkaniach z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania, są radnymi dzielnicowymi, ławnikami sądowymi, dr Andrzej Stypuła pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa.

Nasi członkowie z własnej inicjatywy tak jak p. Grzywana podejmują akcje pomocy sierocińcom , wykonując ubranka, czy też pomagają Misjom.

W marcu 2002 r. prezesem POAK zostaje dr Marek Polański, ( który od 2001 r. zastępował prezesa) i pełnił tę funkcję do 2008r. W Akcji Katolickiej pozostali tylko aktywni członkowie 13-tu i 4-ch wspierających. Od marca 2008 r. prezesem jest dr Andrzej Stypuła.

W lipcu 2004 r. zmarł nasz członek mgr inż. Karol Dzierwa geolog członek Rady Budowy kościoła i Duszpasterskiej Rady Parafialnej, współredagował pierwsze pismo parafialne Okruchy Św. Wojciecha, był bardzo oddany sprawom parafii.

Dziesięciolecie powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej parafii p.w. św. Wojciecha na Osiedlu Bronowickim uczczono uroczystą Mszą św. którą celebrował Ks. Prałat Józef Caputa w czwartek 26 marca 2009r. o godz 18, po czym odbył się wieczór wspomnień przy herbacie w Sali Parafialnej .